Tarieven

Reglement Delta Sportfysiotherapie 2021

 

Wilt u voor een vlot verloop van de intake uw verzekeringspas of polis meenemen. Wijzigingen in uw gegevens gaarne zo spoedig mogelijk doorgeven.
Het aantal behandelingen en het tarief  dat door uw verzekering wordt vergoed, verschilt per zorgverzekeraar. U dient zelf uw aantal behandelingen of behandellimiet in de gaten te houden. Check uw polisvoorwaarden of neem hierover contact op met uw zorgverzekeraar.
Met de meeste zorgverzekeraars heeft Delta Sportfysiotherapie een contract. Delta Sportfysiotherapie heeft geen contract met Zorg&Zekerheid en ENO. Indien er geen contract is gelden onderstaande tarieven.
Indien u een afspraak niet kunt nakomen, kunt u deze 24 uur van te voren af te zeggen. Zorgverzekeraars vergoeden niet nagekomen afspraken niet en u dient zelf de nota voor een niet nagekomen afspraak te betalen. 
Wilt u een schone handdoek meenemen, de trainingsruimte met schone sportschoenen betreden en de apparatuur schoon achterlaten.
Delta Sportfysiotherapie is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van uw persoonlijke eigendommen. Neem uw waardevolle spullen met u mee naar de trainingsruimte of de behandelkamer.
Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft kunt u dit bij uw behandelend fysiotherapeut kenbaar te maken.
Op het registreren van uw medische en administratieve gegevens geldt de Wet op de Persoonsgegevens (www.fysionet.nl). Uw e-mailadres wordt gebruikt voor het versturen van afspraken en facturen.
Voor kwaliteitsverbetering wordt er gebruik gemaakt van LDF (landelijke database fysiotherapie). Voor informatie kunt u kijken op www.kngf.nl/ldf
Wanneer u niet wil dat gegevens worden gebruikt kunt u dit aangeven bij uw fysiotherapeut.
 
Wanneer uw zorgverzekeraar geen contract met Delta Sportfysiotherapie heeft of wanneer uw zorgverzekeraar geen behandeling (meer) vergoedt gelden de volgende tarieven:
 
Screening (zonder verwijzing)              €19,00
Intake en onderzoek na screening          €53,00
Intake en onderzoek na verwijzing           €53,00
Zitting fysiotherapie                        €39,00
Eenmalig fysiotherapeutisch consult         €75,00
Toeslag voor aan huis behandeling          €8,00
Eenvoudige, korte rapporten               €50,00
Uitgebreide rapporten letselschade          €80,00
Tapen                                   €17,00 
Echografisch onderzoek                   €33,00 + zitting fysiotherapie
Ademhalingstherapie                      €69,00
Niet nagekomen afspraak                       75% van de afgesproken behandeling
Aanhuis toeslag                                               van €8,00